ข่าว

ชี้ 5 ปัจจัยทำเอสเอ็มอีไทยชวดเข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม
6 กันยายน 2562

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า 3 ล้านราย แต่มีไม่ถึง 30,000 ราย หรือ 1% ที่มีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เอสเอ็มอียังไม่สามารถเข้าถึงเรื่องดังกล่าวได้ เนื่องจาก 1.ขาดองค์ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและต่างประเทศ 2. ขาดเงินทุน เนื่องจากในการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมยังมีต้นทุนที่สูง 3. เครือข่ายเชื่อมโยงต่างๆ อาทิ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ทำให้ไม่มีโอกาสในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรม หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากนัก 4. ขาดกำลังคน และ 5. การกระจุกตัวของการพัฒนานวัตกรรมที่ส่วนใหญ่ยังอยู่แค่ในระดับส่วนกลางหรือระดับหัวเมือง จึงทำให้ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคยังติดอยู่กับรูปแบบธุรกิจเดิมๆและไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้

 

ที่มา: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1654434

ข่าวที่เกี่ยวข้อง