ข่าว

ความสามารถแข่งขันไทยตก ปมขาดดุลภาครัฐฉุด คลังจ่อขยับจีดีพี4.5%

30 พฤษภาคม 2561

ไทยโพสต์ * ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยประจำปี 2561 รูดลง 3 อันดับ กลับมายืนที่ 30 ปมขาดดุลการคลังสูง สศค. ชี้ไม่น่าห่วงเพราะเป็นการลงทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน  ขณะที่คลัง เล็งปรับจีดีพีปี 61 เพิ่มเป็น 4.5% ทุบสถิติรอบ 6 ปี


          สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมกับสำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. รายงานผลการจัดอันดับความ สามารถในการแข่งขันของประ เทศจาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประ จำปี 2561 ซึ่งพบว่าไทยที่มีอันดับ ลดลงจาก 27 เป็น 30 ส่วนประ เทศอื่นในกลุ่มอาเซียนอย่างสิงคโปร์มีอันดับคงที่ที่อันดับ 3 มาเลเซียอันดับขยับดีขึ้นจาก 24 เป็นอันดับที่ 22 อินโดนีเซียจากอันดับที่ 42 เป็น 43 และฟิลิปปินส์จากอันดับที่ 41 เป็น 50


          นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ในฐานะประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่ง ขัน TMA บอกว่า จากผลการจัด อันดับในปีนี้ถึงแม้อันดับในภาพรวมจะลดลง แต่การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีที่รัฐบาลพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอันดับดีขึ้น ขณะที่การลงทุนโดยรัฐในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Projects) ส่งผลลบต่ออันดับบางด้านในระยะสั้น แต่เชื่อว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศในระยะยาว


          นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐ กิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การพิจารณาจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของ IMD นั้น หลักๆ มาจากการขาดดุลการคลัง ซึ่งหากดูในรายละเอียดภาพรวมของนโยบายการคลังของประเทศแล้ว การขาดดุลงบประมาณดัง กล่าวเพื่อนำเงินไปลงทุนในโครง สร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ในระยะต่อไป


          "ส่วนที่ปรับลดลง คือ ประ สิทธิภาพของภาครัฐ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐมีตัวเลขขาดดุลงบประมาณอยู่ แต่เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วไม่น่าห่วงเพราะเป็นการขาดดุลทางการคลังเพื่อใช้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพประเทศได้ระยะยาว อีกทั้งในช่วงปี 2559 รัฐบาลมีรายได้พิเศษจากการประมูลคลื่นความถี่ 4 จี ทำให้มีรายได้เยอะ แต่ในปี 2560 ไม่มีเงินพิเศษเข้ามา จึงทำให้ตัวเลขดุลการคลังลดลงบ้าง แต่ถึงอย่างไรก็ตามสถานะการคลังของไทยก็ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งมาก หนี้สาธารณะไม่เยอะ" นายศรพลกล่าว


          นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 2561 ใหม่ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% สูงสุดในรอบ 6 ปี จากปัจจุบันคาดการณ์ที่ 4.2% หลังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในไตร มาส 1/2561 โตสูงกว่าคาด การณ์ที่ 4.8% จากเดิมกระทรวง การคลังคาดว่าในไตรมาสแรกของปีเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 4%.

          บรรยายใต้ภาพ 
          เทวินทร์ วงศ์วานิช

 

ไทยโพสต์ | 25 พ.ค. 2561 | หน้า 6

ข่าวที่เกี่ยวข้อง