ข่าว

'ยูโรเอ็กซ์โป' หนุนไทยเป็นฮับโลจิสติกส์อาเซียน
7 มิถุนายน 2562

    ไทยก็มีความพร้อมด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะความสามารถที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

   อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอาเซียนกำลังขยายตัว และเติบโตอย่างรวดเร็วผลพวงจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังตลาดประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์จาก 123 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 เป็น 137 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 ทั้งยังคาดว่า ยอดขายอีคอมเมิร์ซในอาเซียนจะเติบโตถึง 32% จาก5.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 เป็น 88 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 ยิ่งตอกย้ำถึงความต้องการด้านโลจิสติกส์สูงขึ้นตามด้วย

   “ปีเตอร์ คาแซนเดอร์”ผู้อำนวยการยูโรเอ็กซ์โป  ซึ่งเป็นผู้นำการจัดงานด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ใหญ่ระดับโลก  กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพของตลาดโลจิสติกส์ในประเทศไทยว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในหลายด้านที่สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการมีที่ตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคทำให้ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ และยังมีความพร้อมในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดระบบขนส่งสินค้าที่ครบวงจร และหลากหลายทั้งถนน เส้นทางรถไฟ ท่าเรือ และสนามบิน ที่เชื่อมโยงการค้าสำคัญๆทั่วโลก

   ที่สำคัญ  คาแซนเดอร์เห็นว่าสถานการณ์การเมืองของไทยดีขึ้น มีบรรยากาศเหมาะสมต่อนักลงทุน รวมทั้งกฎระเบียบการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศที่มีอยู่ยังเอื้ออำนวยต่อการลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในระยะยาว

   คาแซนเดอร์ มองว่า ขณะนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญของโลกจึงต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดี การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงนโยบายการเชื่อมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งไทยก็มีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะความสามารถที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

   “การเติบโตของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมาแรงจนต้องจับตา เพราะสินค้าแบรนด์ดังๆ ของโลกได้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในภูมิภาคนี้มากขึ้น หากมองย้อนกลับไป จะเห็นว่า ยุโรปมักจะเลือกผลิตอะไรก็ตามในประเทศจีน แต่ปัจจุบันนี้หลายประเทศเริ่มหันมาสนใจลงทุนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ทราบกันว่า เวียดนาม กัมพูชา ลาวและเมียนมา เป็นประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานที่ถูก และยังสามารถผลิตในต้นทุนในราคาที่ถูกได้อีก ฉะนั้นจึงควรใช้โอกาสนี้ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าภาคเหนือตอนบนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ผอ.ยูโรเอ็กซ์โป ระบุ

   คาแซนเดอร์ มองว่า  ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมที่ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง อย่าง การผลิตรถยนต์ที่มีรายละเอียดซับซ้อน ซึ่งสินค้าคุณภาพจำเป็นอย่างมาก ในความต้องการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ เพื่อส่งสินค้าอย่างปลอดภัย และจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  ในยุคสมัยที่มีการนำเทคโนโลยีไอโอทีมาใช้ในระบบงานขนส่งสินค้า จะสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อีกทั้งการแสวงหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจใหม่ และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายบริษัทระหว่างประเทศ จะช่วยสร้างโอกาสและเติบโตทางธุรกิจได้อีกด้วย

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/835488

ข่าวที่เกี่ยวข้อง