ประเด็นหลัก

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ประจาปี 2564 โดย IMD World Competitiveness Center
29 กันยายน 2564

ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง

  • IMD World Talent Report 2016 (Thailand)

    29 กันยายน 2564

    IMD World Talent Report 2016 เป็นรายงานที่สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) จัดอันดับความสามารถของประเทศต่างๆ 61 ประเทศในการสร้างบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็น 61 ประเทศเดียวกับในรายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2016